Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
replicar

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
1. Té el significat de 'respondre a una contesta o a una afirmació que sembla incontestable, contradir'.
2. És incorrecte quan es fa servir en comptes de reproduir, duplicar o copiar, com es fa actualment, sobretot en el camp de la informàtica, per calc de l'anglès.

Exemples
1. Sempre que la renyen replica.
- Quan li van comunicar el comiat va replicar que no marxaria.
2. Hem d'estar atents a no reproduir els errors del document anterior [i no pas replicar].
- Totes les dades rellevants es copien (o reprodueixen o dupliquen) en un disc de seguretat [i no pas repliquen].