Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
de + infinitiu (condicional)

Categoria
Incorrecte

Descripció
És incorrecta la construcció de + infinitiu amb valor condicional. S'ha de substituir per una construcció condicional: si, si és el cas que, en cas que, etc.

Exemples
- Si hi hagués pensat, l'hauria anat a comprar [i no pas D'haver-hi pensat].
- En cas que hi hagués més gent, llogaríem dues sales [i no pas D'haver-hi].