Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
de cara a

Categoria
Locució

Descripció
Expressió correcta en sentit propi, és a dir expressant manera. No s'ha d'eliminar la preposició de.
Val més no fer-la servir en comptes de la locució prepositiva amb vista a.

Exemples
- Estava de cara a sol ixent quan el van trobar [i no pas cara a].