Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
responsiu/iva

Categoria
Adjectiu

Descripció
1. Que enclou, conté o expressa una resposta.
2. En el camp de la informàtica no és correcte emprar aquest mot, per calc de l'anglès responsive, en comptes d'adaptable o adaptatiu/iva.

Exemples
1. Alguns pacients són responsius al tractament.
- Hi ha un augment de cèl·lules responsives.
2. S'ha refet el web amb un disseny adaptatiu [i no pas responsiu].
- Aquesta pàgina web és adaptable (o adaptativa) [i no pas responsiva].