Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
evidència

Categoria
Nom femení

Descripció
1. Qualitat d'evident.
2. Per influència de l'anglès a vegades es fa servir aquest mot incorrectament en comptes dels termes correctes prova, indici, indicador o bé document justificatiu, document acreditatiu.

Exemples
1. No poden negar l'evidència: tothom sap que ha estat així.
- L'evidència del que diu no necessita proves.
2. La persona sol·licitant ha d'aportar tots els documents acreditatius de l'experiència que al·lega [i no pas totes les evidències].
- Diuen que no hi ha proves de finançament irregular [i no pas evidències].