Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
dossier

Categoria
Nom masculí

Descripció
1. En sentit general significa 'carpeta que conté documents que fan referència a un afer o a una persona determinats'.
2. En el camp educatiu i de l'ensenyament, i també en l'informàtic i altres, s'ha de fer servir aquest mot i no pas l'anglicisme portfolio o portafoli quan es fa referència a un recull de documents, treballs, informació, etc.: dossier d'aprenentatge, dossier de docència, dossier electrònic.
3. Quan es vol indicar 'una gamma de productes que s'ofereixen', en el camp de l'ensenyament i la formació, tampoc no s'ha de fer servir l'anglicisme portfolio o portafoli sinó catàleg formatiu, oferta formativa, catàleg de programes, oferta de programes (de graus, de postgraus, de màsters). En altres camps, com el comercial o l'empresarial, a més d'oferta i catàleg, s'empra cartera: cartera d'inversions, cartera de productes, cartera de valors.

Exemples
1. Quan volen enfonsar un polític publiquen el seu dossier.
- Convé fer un dossier dels temes que han sortit en aquestes jornades.
2. Els professors han de presentar un dossier de docència [i no pas portfolio].
- A cada aula hi haurà un dossier electrònic [i no pas electronic portfolio ni e-portfolio].
3. Una mostra d'aquesta voluntat de renovació constant del catàleg formatiu (o de l'oferta formativa) és la nova edició dels programes de postgrau [i no pas del portfolio ni del portafoli].
- L'estratègia de creixement inclou augmentar la presència a diversos mercats i ampliar l'oferta (o el catàleg) de productes formatius al llarg de la vida [i no pas el portafoli ni el portfolio].