Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
convocatòria d'articles

Categoria
Nom femení

Descripció
Document amb què es convida a presentar articles, per exemple per a una revista, i en què s'indiquen els requisits que han de complir. A més de convocatòria d'articles, es pot parlar de convocatòria de comunicacions, en el cas de congressos o col·loquis, convocatòria de projectes, etc., però s'ha d'evitar l'anglicisme call for papers i els calcs *crida d'articles, *crida de comunicacions, *crida de projectes, etc.

Exemples
- La revista De tot, en format paper i electrònic, de periodicitat anual, fa una convocatòria d'articles (o convocatòria de contribucions) per al número 27, sobre qualsevol dels temes habituals d'aquesta publicació [i no pas crida d'articles ni call for papers].
- Convocatòria de comunicacions per a la Jornada d'Estudis Històrics [i no pas Call for papers ni Crida de comunicacions].