Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
denominació

Categoria
Nom femení

Descripció
Acció de denominar, nom donat. En el camp empresarial, el terme per a indicar el procediment amb què s'estableix la denominació d'un producte, un servei, una marca o una empresa és creació de nom, i no s'ha de fer servir l'anglicisme naming.

Exemples
- Abans de pensar en la difusió, ens hem de dedicar a la creació de nom (o a la denominació) [i no pas al naming].
- La nostra empresa treballa en projectes de creació de nom [i no pas naming].