Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
de totes maneres

Categoria
Locució adverbial

Descripció
Sigui com vulgui. També es pot dir de tota manera. En canvi, no s'ha de fer servir, com a locució adverbial, de totes formes.

Exemples
- Plou i hi haurà poc públic. De totes maneres (o de tota manera) farem l'acte [i no pas De totes formes].