Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
el·lipse

Categoria
Nom femení

Descripció
Corba tancada. No s'ha de confondre aquest mot, que pertany a l'àmbit de la geometria, amb el·lipsi.

Exemples
- Va dibuixar una el·lipse a terra.