Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
mateix/a

Categoria
Adjectiu i adverbi

Descripció
1. Indica una sola cosa en casos diversos o identitat.
2. Es fa servir emfàticament per a indicar que es tracta precisament d'una determinada persona o cosa i no pas d'una altra o que el que es diu és exactament allò. En aquest cas equival a en persona, fins i tot, àdhuc i preferiblement es posposa al nom. És incorrecte propi, pròpia en aquest sentit.
3. Es fa servir adverbialment, en determinacions de lloc, temps i manera, posposat a un substantiu, un pronom o un adverbi; llavors és invariable i és equivalent a precisament, justament. També és invariable i es posposa a substantius, pronoms o adverbis quan significa 'per exemple'.
4. Pot tenir un ús pronominal, equivalent a la mateixa cosa, les mateixes coses, però no pot servir de pronom per a evitar repeticions, sinó que en aquest cas s'ha de construir la frase d'una altra manera, posar-hi un pronom feble, en o hi, o prescindir de mateix/a, segons el cas.
5. No és correcta l'expressió els mateixos que amb valor quantitatiu, sinó que aquest valor s'ha d'expressar amb un quantitatiu: tants com.

Exemples
1. Sempre demanen el mateix dinar.
- La imatgeria d'aquest segle continua conreant els mateixos models.
2. Sembla un fet important per als cubans mateixos [i no pas propis cubans].
- La seva germana mateixa li va fer de professora [i no pas pròpia germana].
- Són els canvis socials mateixos que marquen el ritme [i no pas propis canvis socials].
3. L'han trobat a la presó mateix.
- Qui ens pot ajudar? Aquesta dona mateix.
4. Diu el mateix que sempre [correcte].
- Els exàmens han de ser anònims per tal de preservar la màxima objectivitat a l'hora de corregir-los [i no pas en la correcció dels mateixos].
- Al web d'aquesta associació trobareu informació que s'hi refereix [i no pas sobre la mateixa].
- La freqüència i la durada de les visites no seran iguals [i no pas de les visites i la durada de les mateixes].
- Al final de l'examen els estudiants poden sol·licitar un justificant documental que acrediti que hi han assistit [i no pas la seva assistència al mateix].
5. Hi ha tants jugadors a l'equip local com al de fora [i no pas els mateixos [...] que].