SOL.LICITUD D'ACCÉS

Introdueix les dades personals (les que consten al teu document nacional d'identitat o passaport) i pulsa el botó següent. Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Estudis pels quals t'has interessat
Dades personals i domicili

Si us plau, introdueix les teves dades personals i de domicili tal i com apareixen al teu carnet d'identitat o passaport.

Dia de naixement
Mes de naixement
Any de naixement
Prefix telèfon 1
Número de telèfon 1
Prefix telèfon 2
Número de telèfon 2
Prefix telèfon 1
Número de telèfon 1
Dades estadístiques

La falsedat o omissió en les dades facilitades o en els documents lliurats a la UOC comporta l'anul·lació immediata de la sol·licitud i l'exclusió del procés de selecció. En aquest cas, la UOC pot negar-se a acceptar cap més sol·licitud de la persona en qüestió.