Iconografia i anàlisi de la imatge

 • Borja Franco Llopis

   Borja Franco Llopis

  Borja Franco Llopis (València, 1982). Doctor en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, és professor ajudant doctor a la Universitat de València i ha centrat els seus estudis en l’anàlisi de la cultura visual del Renaixement i el Barroc.

 • Alicia Miguélez Cavero

   Alicia Miguélez Cavero

  Alicia Miguélez Cavero (Lleó, 1981). Doctora en Història de l’Art per la Universidad de León. Actualment és investigadora postdoctoral de l’Instituto de Estudos Medievais de la Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

 • Iván Rega Castro

   Iván Rega Castro

  Iván Rega Castro (Lugo, 1980). Doctor en Història de l’Art per la Universidade de Santiago de Compostela, actualment és investigador postdoctoral del Departament d’Història de l’Art i Història Social de la Universitat de Lleida i membre del Centre d’Art d’Època Moderna.

PID_00229548
Primera edició: febrer 2016
© Borja Franco Llopis, Alicia Miguélez Cavero, Iván Rega Castro
Tots els drets reservats
© d’aquesta edició, FUOC, 2016
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Disseny: Manel Andreu
Realització editorial: Oberta UOC Publishing, SL
Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.