Iconografia clàssica

 • Borja Franco Llopis

   Borja Franco Llopis

  Borja Franco Llopis (València, 1982). Doctor per la Universitat de Barcelona, és professor ajudant a la Universitat de València i ha centrat els seus estudis en l’anàlisi de la cultura visual del Renaixement i el Barroc.

 • Iván Rega Castro

   Iván Rega Castro

  Iván Rega Castro (Lugo, 1980). Doctor en Història de l’Art per la Universidade de Santiago de Compostela, actualment és investigador postdoctoral del Departament d’Història de l’Art i Història Social de la Universitat de Lleida i membre del Centre d’Art d’Època Moderna.

PID_00229550
Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit del titular dels drets.

Introducció

Quantes vegades heu vist una pintura o escultura de temàtica mitològica sense tenir la més remota idea dels personatges i/o històries que representa? Quantes vegades heu estat capaços de reconèixer amb facilitat una escena mitològica a través de la identificació d’alguns dels seus elements iconogràfics, però heu tingut dificultats per a interpretar tots i cadascun dels personatges i motius que la conformen? És clar que l’estudi de la mitologia i la seva iconografia són imprescindibles per a identificar i interpretar correctament una part molt important dels continguts temàtics representats per la història de l’art, que formen part, fins i tot actualment, de la nostra cultura visual.
L’estudi de la mitologia clàssica i les seves representacions al llarg dels segles és, a més, un dels assumptes més apassionants de la nostra disciplina, no només per descobrir-nos el passat mític que ens presenta l’Antiguitat, sinó també per entendre com va ser recuperada, segles més tard, al Renaixement i al Barroc, algunes vegades amb un significat i valor diferents. Si bé els mites grecs han estat una font constant d’inspiració per a la literatura i l’art de tots els temps.

Objectius

Els objectius que ens proposem en aquest mòdul seran els següents:
 1. Conèixer les principals fonts escrites per a l’estudi de la iconografia clàssica.

 2. Conèixer i interpretar els grans temes i repertoris iconogràfics de tradició clàssica.

 3. Analitzar com van ser represos en època moderna alguns temes i motius mitològics –en atenció a les teories de Warburg i Panofsky–, posant l’accent en el gènere de la mitologia moralitzada.

 4. Aplicar aquests coneixements a l’estudi d’un programa mitològic.

1.Conceptes bàsics i fonts

Al principi hi havia el «mite». Els mites gairebé sempre són relats que ofereixen una explicació sobre la natura, el naixement de l’univers i altres fenòmens en forma de metàfores que serveixen per a justificar les situacions i conflictes de la realitat. Així doncs, el mite ha format part de totes les civilitzacions; també dels antics grecs. En el cas de la mitologia grega, els mites no només narren l’origen del món, sinó també els fets prodigiosos dels herois, els déus i diversos éssers fantàstics.
Però, si deixem de banda les qüestions rituals i religioses que enclou la mitologia grega –i ho farem per raons metodològiques, ja que aquest mòdul s’ocupa de la iconografia clàssica, no pròpiament de mitologia clàssica–, podem simplement subratllar que la iconografia clàssica té el principi en les primeres manifestacions de l’art figuratiu grec, cap al 900 aC. No obstant això, sabem que, llavors, la mitologia grega dels déus i les llegendes dels grans herois ja feia temps que havien estat conformades. El pensament religiós al qual els antics grecs van donar forma de mites i llegendes va ser posat per escrit a partir del segle viii aC. Si bé les fonts que fonamenten la mitologia grega es caracteritzen per la multiplicació del seu nombre i versions, o contradiccions entre les diferents variants, al llarg dels segles. Cal posar l’accent en el fet que «mitologia» és alhora un conjunt d’històries relativament cohesionades i l’anàlisi d’aquests relats, objectius igualment útils per a qualsevol que pretengui abordar l’estudi de les seves representacions.

1.1.Fonts escrites per a l’estudi de la iconografia clàssica

Els textos als quals haureu de recórrer per estudiar i analitzar les representacions de la mitologia clàssica en pintures, escultures o conjunts artístics són molt variats, de tot gènere, de totes les èpoques. A continuació us detallarem els principals autors i textos amb els quals us heu de familiaritzar per conèixer els déus i herois dels antics grecs, els seus mites principals i els atributs que serveixen per a identificar-los. De totes maneres, volem insistir que, a més d’estudiar i conèixer aquestes fonts de la mitologia clàssica, no heu de deixar de banda altres textos que s’han anat produint des del segle viii aC fins al v dC, on es reprenen alguns mites i s’actualitzen, de manera que aquestes fonts serveixen per a aprofundir en aspectes concrets, o si no, ofereixen versions completament contradictòries.
1.1.1.Homer (viii aC)
És un dels autors més enigmàtics del món clàssic. Homer escriu dos poemes èpics: la Ilíada i l’Odissea; no són, per tant, col·leccions de mites, però en el seu desenvolupament ens revelen que en aquella època el corpus mitològic ja estava pràcticament configurat.
El primer d’aquests dos poemes s’ocupa de la lluita dels grecs contra els troians, en la qual hi ha referències contínues a l’actuació dels déus i els herois. Aquest conflicte es va iniciar quan el troià Paris, fill del rei Príam, va raptar la bella Helena, esposa del rei grec Menelau. Si bé el relat èpic se centra en la ira d’Aquil·les, fill de Peleu i de la nereida Tetis. Narra els últims moments de la Guerra de Troia, en què s’enalteixen també les gestes d’Agamèmnon, fill del rei Atreu de Micenes i cap de l’exèrcit que assetja Troia; Pàtrocle, el millor amic de l’heroi grec; Àiax el Gran, el més fort després del seu cosí Aquil·les, o els prínceps troians Hèctor i Paris, fills del rei Príam, entre altres. També es refereix la participació de les Amazones, un poble de dones guerreres consagrades a Àrtemis que van acudir en ajuda dels troians.
Un dels fragments més significatius del relat és la mort d’Aquil·les a les portes de Troia. Va ser abatut per Paris, que li va disparar una fletxa al seu únic punt feble, el taló, l’únic punt no immortal del seu cos, ja que quan era un nounat, la seva mare, Tetis, el va submergir a les aigües de la llacuna Estígia per fer-ho etern; tanmateix, el seu taló, per on la seva mare el sostenia, no va arribar a tocar les aigües.
Figura 1. Lluita d’Aquil·les i Pentesilea, ca. 530-525 aC. Àmfora àtica de figures negres. Museu Britànic, Londres. Il·lustra el passatge de la mort de Pentesilea, una reina amazona, a mans d’Aquil·les, que va travessar-li el pit amb una llança. En veure-la morir, Aquil·les va quedar esglaiat per la seva bellesa.
Font: http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=1299129001&objectid=399372
Per la seva banda, l’Odissea explica les aventures d’Odisseu (Ulisses, en llatí), un dels herois que havia participat en el setge de Troia, en la seva tornada a casa. Mentrestant, la seva dona, Penèlope, l’espera a l’illa d’Ítaca, de la qual Odisseu era rei. La virtut més gran d’Odisseu era l’astúcia –a més de l’ajuda proveïda per Pal·las Atenea, filla de Zeus–, gràcies a la qual va poder esquivar les múltiples dificultats a les quals el van sotmetre els déus. De fet, el seu viatge va estar ple de vicissituds i al seu relat, dramàtic i animat, apareixen descrits personatges tan significatius com les Sirenes –criatures amb cos d’ocell i rostre o tors de dona, que es distingeixen sempre per la dolçor del seu cant, gairebé hipnòtic–, o els Ciclops –una raça de gegants amb un sol ull al mig del front–. El ciclop més conegut, gràcies al relat d’Homer, era un fill de Posidó i la nimfa Toosa anomenat Polifem, que va perdre l’ull a les mans d’Odisseu i els seus companys.
Figura 2. Odisseu i les sirenes, 480-470 aC. Detall d’un estamne àtic de figures vermelles. Museu Britànic, Londres. Il·lustra el passatge on l’heroi es troba immòbil, lligat al masteler de la seva nau, sota el poderós influx del cant de les Sirenes.
Font: http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN00478/AN00478976_001_l.jpg
1.1.2.Hesíode (viii aC)
Se’l considera el més antic dels poetes grecs després d’Homer. La seva data de naixement és discutida, i es pot situar a la segona meitat del segle viii aC o al començament del segle vii. La seva obra principal va ser la Teogonia, on explica l’origen de l’univers i la genealogia dels déus. Els elements primordials en aquesta creació van ser Caos, Gea i Urà, dels quals van ser engendrats la resta dels éssers de l’Olimp. Els noms de les primeres divinitats són personificacions de les forces de la natura o de certes capacitats humanes. Dóna compte d’esdeveniments tan importants com el mite de la sobirania de Zeus o la lluita dels déus enfront dels titans pel govern del món. Heu d’acudir-hi per conèixer la genealogia de les divinitats que esteu estudiant, així com el perquè dels seus atributs. A continuació us presentem un esquema de les principals relacions entre els orígens del món (Cosmogonia) i de la generació dels déus olímpics (Teogonia) que podem extreure de la lectura d’Hesíode.
Figura 3. L’origen del món.
Font: elaboració pròpia
Font: elaboració pròpia
Figura 4. Quadre genealògic dels déus olímpics.
Font: elaboració pròpia
Font: elaboració pròpia
La seva obra ha tingut un impacte fonamental des de l’època grega fins a l’actualitat, en haver recopilat d’una manera ordenada i sistemàtica un corpus mitològic que servirà de fonament, per exemple, a la tragèdia clàssica (segles v-iv a. C). Els escriptors de l’època clàssica, especialment els dramaturgs (Èsquil, Sòfocles i Eurípides), i fins i tot els poetes de l’època hel·lenística, van prendre com a argument de les seves obres figures o mites transmesos per Hesíode i Homer, de manera que aquestes fonts serveixen per a aprofundir en els aspectes concrets i en el desenvolupament del mite.
Ara bé, per consultar les diferents versions que els poetes oferien sobre cada mite, cal recórrer a una obra més tardana coneguda com la Biblioteca Mitològica d’Apol·lodor, segurament una recopilació del segle i o ii dC. És una de les fonts principals de la mitologia grega, malgrat que només s’ha conservat parcialment. Hesíode i Apol·lodor constitueixen respectivament el principi i la fi de la tradició mitogràfica grega.
1.1.3.Virgili (70-19 aC)
Poeta romà format als ambients més il·lustres de Roma, autor de les Bucòliques (44-43 aC), les Geòrgiques (37-30 aC) i l’Eneida (29-19 aC).
La seva obra principal és aquesta última, una epopeia llatina que va escriure per encàrrec de l’emperador August amb la finalitat de glorificar l’Imperi, atribuint-li un origen mític. Basant-se en Homer, pren com a punt de partida la Guerra de Troia, la destrucció d’aquesta ciutat i la seva vinculació amb la fundació de la ciutat de Roma. S’hi relaten les peripècies del troià Enees, des que va fugir de Troia amb el seu pare (Anquises) i el seu fill (Ascani) fins a la seva arribada a la península Itàlica. Amb aquesta obra, Virgili va tractar d’entroncar els orígens de Roma amb la tradició grega. Així doncs, compon un poema èpic amb un personatge central que, com en el cas d’Ulisses, ha de fer front a la fúria dels déus. En aquest cas Juno, despitada per haver estat rebutjada per Paris, és qui intenta castigar Enees i el seu llinatge.
Recordem que la Guerra de Troia va néixer del conegut i molt representat mite del Judici de Paris. Eris, deessa de la discòrdia, enfadada per no haver estat convidada a les noces de Tetis i Peleu, va anar-hi i va llançar una poma daurada per a la deessa més bella. Aquest honor va ser disputat entre Atenea, Afrodita i Hera. Zeus, per evitar enfrontaments entre els déus, va decidir que fos un mortal, Paris, qui triés. El déu Hermes va ser qui va lliurar la poma al troià. Cada deessa li va oferir algun bé per seduir-lo. Hera, esposa de Zeus, li va oferir tot el poder que pogués desitjar i fins i tot ser governador d’algunes terres orientals. Atenea, deessa de la intel·ligència, li va oferir la saviesa i el poder de la guerra civilitzada. Finalment, Afrodita li va brindar l’amor de la dona més bella del món que ell desitgés. Paris va escollir Afrodita i aquesta el va ajudar a aconseguir raptar Helena, esposa de Menelau, rei d’Esparta, la qual cosa va donar motiu a l’inici de la guerra entre grecs i troians.
Figura 5. El judici de Paris, ca. 510 aC. Cara A d’una hídria àtica de figures negres. Col·leccions Estatals d’Antiguitats de Munic.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Judgement_of_Paris_in_ancient_Greek_pottery#/media/File:Judgement_of_Paris_Staatliche_Antikensammlungen_1722.jpg
Encara que no gaire important per a Homer, cal subratllar que amb Enees –que per a Virgili era el veritable antecessor de Ròmul i Rem, fundadors de Roma– es tanca el «cicle troià», el tema èpic més important transmès de l’Antiguitat clàssica a la posteritat. A l’Eneida també es reporta un dels mites que ha estat més representat i reinterpretat per la història de l’art. Ens referim al de Laocoont i els seus fills. En el seu segon llibre (201-229) es narra com aquest sacerdot troià, havent-se oposat a l’entrada a la ciutat del cavall de fusta que els grecs havien deixat davant de les muralles com a ofrena a Atenea, va ser devorat al costat dels seus fills per dues serps. Els troians, entenent que aquest era un càstig diví, van decidir apoderar-se d’aquest present sense saber que al seu interior hi havia soldats grecs que, més tard, els atacarien i derrotarien.
Figura 6. Agesandre, Polidor i Atenodor de Rodes, Laocoont i els seus fills, segles i-ii aC. Escultura en marbre blanc. Museus Vaticans, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Laocoon_and_His_Sons%2C_Vatican.jpg?uselang=es
Figura 7. El Greco, Laocoont i els seus fills, 1608-1614. Oli sobre llenç. National Gallery, Washington.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Greco_%28Domenikos_Theotokopoulos%29_-_Laoco%C3%B6n_-_Google_Art_Project.jpg
1.1.4.Ovidi (43 aC-17 dC)
Poeta llatí, famós especialment per la seva obra del manual de seducció conegut com l’Ars Amatoria (10 aC) i les Metamorfosis (8 dC). Ens ocuparem especialment d’aquesta última, ja que hi trobareu bona part de la mitologia grecoromana i recull la majoria dels mites de transformacions, és a dir, la metamorfosi –del grec meta, ‘alteració’, i morphè, ‘forma’– de déus i divinitats menors en altres éssers animals o vegetals.
Ovidi va concebre el seu relat en quinze llibres que comprenen al voltant de dues-centes cinquanta rondalles mitològiques. Narra la història del món des de la seva creació; completa la Teogonia d’Hesíode, fins a la deïficació de Juli Cèsar, i combina amb total llibertat la mitologia amb altres fets històrics. No l’hem d’entendre ni com un tractat cosmogònic ni com una mitografia sistemàtica, sinó com un exercici literari d’erudició i fantasia que ha servit per a estandarditzar i difondre alguns dels mites més importants del món clàssic. Per citar algunes de les metamorfosis descrites per Ovidi, podem referir les de Zeus, un dels déus més «camaleònics», que per aconseguir conquerir i posseir diferents homes i dones va adquirir formes diverses. Per exemple, es va transformar en àguila per raptar Ganimedes (Llibre X, pàg. 155-161) o en toro per raptar Europa (Llibre II, pàg. 833-875).
Figura 8. Ganimedes i Zeus (transformat en àguila), 160-170 dC. Escultura romana en marbre blanc. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Gan%C3%ADmedes_m%C3%A1rmol_romano_%28M._Prado%29_01.jpg
Evidentment, moltes d’aquestes transformacions tenen un rerefons sexual o eròtic, com succeeix també en el conegut mite d’Apol·lo i Dafne (Llibre I, pàg. 452-467).
Ovidi ens explica com Apol·lo, orgullós de la victòria aconseguida sobre la serp Pitó, es va atrevir a burlar-se del déu Eros per portar arc i fletxes essent tan nen. Eros, irritat, es va venjar disparant-li una fletxa, que el va fer enamorar bojament de la nimfa Dafne, filla de la Terra i del riu Peneu, mentre a ella n’hi va disparar una altra que li va fer odiar l’amor, especialment el d’Apol·lo. Quan el déu de les arts la va perseguir i l’anava a agafar, la nimfa va demanar ajuda al seu pare, que la va transformar en llorer. Aquesta metamorfosi l’expressa molt gràficament Ovidi:

«Amb prou feines havia conclòs la súplica, quan tots els membres se li entorpeixen: les seves entranyes es cobreixen d’una tendra escorça; els cabells es converteixen en fulles; els braços, en branques; els peus, que eren abans tan lleugers, es transformen en retorçades arrels; ocupa finalment el rostre l’altura i només hi queda la bellesa» (Ovidi: Les metamorfosis, I, pàg. 452-567).

Figura 9. Gian Lorenzo Bernini, Apol·lo i Dafne, 1622-1625. Escultura en marbre blanc. Galeria Borghese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Apollo_by_Bernini_01.jpg
En resum, Ovidi va ser una de les fonts escrites més recorregudes pels artistes i els seus patrons a l’hora de seleccionar i representar assumptes mitològics, principalment aquells amb cert contingut eròtic i/o amorós.

2.El ressorgiment de l’Antiguitat clàssica

L’estudi de la mitologia i les seves representacions visuals està relacionat no només amb la creació d’uns tipus iconogràfics per part de la cultura clàssica i la seva transmissió a la posteritat, sinó també amb la seva evolució durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, i fins i tot en l’art contemporani. De fet, els artistes dels segles xix i xx van seguir recorrent als mites clàssics, però carregats d’un contingut nou, de vegades revolucionari, i gairebé sempre subversiu. De la mateixa manera, els artistes i comitents de l’època moderna van reprendre els relats de les fonts clàssiques esmentades anteriorment i els van ajustar a certes realitats, però amb un nou sentit al·legòric o simbòlic. Des del segle xvi, els monarques absoluts, per exemple, van descobrir en la mitologia i en la cultura visual de l’Antiguitat el material perfecte amb el qual construir programes de caràcter polític i propagandístic. Igual que els emperadors romans, ells van fer un bon ús de la mitologia clàssica per justificar el seu poder. Des del Renaixement, déus i herois s’utilitzaven amb una finalitat moralitzadora, mostrant-se al públic com a models de virtut; altres vegades van ser vehicle per exposar el saber literari del comitent o del col·leccionista, i d’altres, simples suggeriments eròtics, amb excusa d’exercitar l’art del nu.
Abans de començar hem d’insistir en una idea que, si bé cada vegada està més interioritzada, encara no està prou difosa entre els estudiants d’humanitats. L’Edat Mitjana no és el període «fosc» que intervé entre l’Antiguitat clàssica i el Renaixement. Encara que s’ha vist com un període caracteritzat per la defensa acèrrima dels valors del cristianisme, on tot «paganisme» va ser bandejat, aquesta idea –en part, creada i difosa per l’Humanisme– no és del tot certa. Amb la caiguda de Roma el mite no va arribar a desaparèixer per complet. De fet, el substrat cultural i mític de tradició grecoromana va seguir latent no només a les regions orientals de l’Imperi –on se seguien copiant les obres d’Homer, Plató i Aristòtil–, sinó a bona part de l’Occident europeu. Una reflexió que fem perquè no descarteu completament els valors poètics i intel·lectuals de la mitologia clàssica a l’hora d’estudiar tipus iconogràfics medievals, tenint en compte que el cristianisme sovint es va apoderar de les seves imatges i els va donar un significat nou.
Del que no hi ha dubte és que al Renaixement es va produir una veritable explosió de la cultura clàssica, de la qual es deriva el seu mateix nom, encara que no hi havia hagut una veritable ruptura completa amb la tradició grecoromana durant l’Edat Mitjana. Un dels primers investigadors que se’n va fer ressò va ser el cèlebre historiador de l’art alemany Aby Warburg, seguint el deixant d’alguns historiadors de la cultura de mitjan segle xix. La seva magna obra, titulada El renaixement del paganisme (1) , és una compilació feta per Gertrud Bing d’una sèrie d’estudis sobre la recuperació de temes i motius de l’Antiguitat clàssica, és a dir, la supervivència del paganisme al Renaixement italià.
Al capítol titulat «El món dels déus antics i el primer Renaixement al nord i al sud» va exposar com déus i herois «havien sobreviscut» durant l’Edat Mitjana sota una interpretació al·legòrica o «moralitzada», per fer servir l’expressió medieval, especialment en relació amb Ovidi. Per tant, a partir del segle xii es van redactar comentaris o interpretacions que van donar als mites un valor moral de caràcter simbòlic, i d’aquesta manera apareixen els anomenats «Ovidis moralitzats». És a dir, als déus o semidéus pagans se’ls van atribuir virtuts cristianes, de la mateixa manera que els últims filòsofs grecs ja havien començat a interpretar els déus com a simples personificacions de forces de la natura o de qualitats morals.
Una altra manera de «supervivència» va ser a través de l’astrologia i l’astronomia, que constitueix una tradició iconogràfica ininterrompuda des de l’Antiguitat. Les representacions dels déus i altres personatges mitològics al primer Renaixement florentí van dependre gairebé íntegrament de les mitografies sistemàtiques de l’Antiguitat tardana (Apol·loni de Rodes, Eratòstenes, Higí, Apol·lodor) i dels tractats sobre mitologia, que van ser reelaborats pels erudits medievals, o les enciclopèdies (Isidor de Sevilla, Raban Maur). D’aquesta manera les imatges astrals heretades de la tradició van ser revitalitzades gràcies a l’escultura de caràcter classicista que es va basar en sarcòfags de l’Antiguitat tardana, sempre en relació amb una temàtica astrològica. En aquest sentit, Warburg va insistir en la importància de tractats com l’escrit llatí cap a 1200 sota el nom d’Albricus, De Deorum imaginibus libellus, on s’explica als artistes com representar més d’una vintena de déus pagans, segons descripcions de l’Antiguitat tardana. Aquest text va ser conegut tant al nord d’Europa com a Itàlia i va servir de ferment en nombroses representacions; per exemple, a la miniatura medieval, on, encara revestint els déus amb robes medievals, se’ls col·loquen a les mans atributs assenyalats en els textos que sí que acostumen a ser de tradició antiga.
Per la seva banda, Erwin Panofsky, un dels deixebles més avantatjats de Warburg, també es va ocupar del ressorgiment de l’Antiguitat clàssica a la iconografia del Renaixement. En la seva coneguda obra Estudios sobre iconología va dedicar part de la «Introducció» justament als problemes de la pervivència dels tipus iconogràfics clàssics a les èpoques medieval i moderna (2) . El Renaixement no es va limitar a tornar a introduir els tipus iconogràfics clàssics a l’esfera de l’art a manera de «cita erudita» de l’Antiguitat, sinó que tendia a una síntesi visual i intel·lectual entre el passat pagà i el present cristià. Un problema que gairebé podríem dir que s’inicia en el moment en què Dante Alighieri relata el seu viatge per l’Infern, el Purgatori i el Paradís, guiat pel poeta romà Virgili, a la Divina Comèdia (abans de 1320).
Es van recuperar la mitologia i la iconografia clàssiques, les fonts literàries i filosòfiques, al costat dels ideals o valors intrínsecs dels escriptors antics. Aquests es van fer accessibles, a través de la impremta i de les traduccions al llatí –amb epítoms i comentaris–, i es van reorganitzar en un sistema viu i coherent capaç d’infondre un nou significat a tota l’herència cultural grecoromana, buscant harmonitzar aquest sistema amb la religió cristiana. La combinació d’aquests factors va reactivar els motius i temes clàssics. No només es van copiar les imatges sinó que també es va comprendre la mentalitat i els conceptes associats. El seu llenguatge va anar calant a poc a poc, tant en forma com en contingut. Com a conseqüència, a mitjan segle xv comencen a sorgir per la península Itàlica, en obres de tot tipus, déus i herois pagans interpretats ja en estil clàssic i amb iconografies de tradició antiga.
Per tant, es va anar superant a poc a poc, al llarg del segle xiv i fins a principis del segle xv, el que Panofsky va anomenar principi de disjunció, és a dir, la separació entre els motius clàssics revestits d’un significat no clàssic i els temes clàssics expressats per figures no clàssiques en un context no clàssic, que va caracteritzar l’Edat Mitjana. Aquest principi de disjunció o dissociació entre forma i contingut sol anar acompanyat, normalment, d’una transformació o metamorfosi anacrònica gairebé sistemàtica, que fa que els déus antics, per exemple, es vesteixin amb vestidures medievals. Així doncs, entre els segles viii i xii, les formes clàssiques es van omplir de contingut cristià i els temes clàssics van prendre formes contemporànies per falta d’una tradició figurativa. Aquesta separació dels temes i les formes clàssiques va generar un contrast curiós entre la tradició figurativa i la textual, que va donar lloc no només a la definitiva pèrdua de la iconografia clàssica, sinó també que errors de traducció i/o interpretació dels textos de l’Antiguitat creessin representacions errònies i sense sentit –és el cas del casc militar de Saturn (galeatum per glauc (3) ).
D’altra banda, Panofsky també va reflexionar sobre com es va dur a terme la recuperació de la iconografia clàssica, sobre l’estranya dicotomia entre els temes clàssics i la seva representació, especialment dels déus o personatges mitològics, tan característica de l’Edat Mitjana. És així que podem assistir al que Panofsky va anomenar, d’una banda, un préstec formal –o metamorfosi, segons la nomenclatura de Saxl– i, de l’altra, una pseudomorfosi en relació amb la interacció entre forma i contingut en la pervivència o «vida de les imatges». El préstec formal és el cas més generalitzat en la creació iconogràfica, també explicat per Bialostocki com un procés de contaminació (4) . Sempre es parteix d’un repertori d’imatges heretades d’un sistema iconogràfic anterior, que ha caigut en desús, i se les reconverteix al servei de nous continguts i nous usos. De fet, abunden els exemples als orígens de l’art cristià: Apol·lo o Venus serveixen de pauta per a les representacions de Crist o la Verge per ser models de bellesa ideal; David i Samsó, vencedors sobre les feres, aprofitaran els clixés d’Hèrcules i Orfeu. La forma és la mateixa, però el contingut canvia, a mesura que es perd el significat originari. Però a mesura que es dilueixen i obliden aquests antics significats, la forma n’assumeix altres de nous, la subrogació dels quals obeeix, sovint, a raons simbòliques i/o doctrinals. Així, quan la imatge de Crist es reelabora sobre la iconografia de l’emperador o la de Déu Pare sobre la imatge de Zeus entronitzat, és obvi que es tracta de treure partit a una contaminació a través d’un procés de reinterpretació.
La segona noció és més complexa. La pseudomorfosi no és un préstec formal, en sentit estricte, sinó una reelaboració com a resultat d’un procés de transmissió aliè al seu contingut antic (5) . Panofsky va afirmar, sobre la base de les idees de Warburg, que els déus i altres personatges mitològics van ser retornats al Renaixement mantenint alguns elements o atributs medievals, com a resultat de processos complexos de transformació i reinterpretació. O bé algunes figures renaixentistes van ser revestides de formes i/o significats que no havien estat presents als seus models clàssics, a causa dels seus antecedents medievals, bo i creant així una nova imatge d’interpretació més complexa. Un bon exemple d’això el constitueix la figura de Cupido com el putto o amoret de l’art del Renaixement i del Barroc, que serà tractada més endavant.
Aquesta dissociació entre forma i contingut es revela molt útil per explicar no només la pervivència i transformació dels temes i motius antics a l’Edat Mitjana, sinó també la recuperació de la iconografia clàssica al Renaixement. Aquestes dissociacions entre imatges i textos o les metamorfosis que els continguts iconogràfics pagans sofreixen en ser revestits amb una vestidura estilística, expressiva i fins i tot iconogràfica cristiana van ser observats i explicats per Panofsky. A més de tot això, a continuació ens ocuparem d’altres contaminacions, altres fenòmens iconogràfics que parlen de la separació entre les formes i els continguts clàssics, o bé de la recuperació del llenguatge clàssic, sense entendre necessàriament el significat dels seus temes i motius. No en va, ja al llarg del segle xiv, els artistes van traslladar als personatges bíblics les vestimentes de l’Antiguitat (túniques, cuirasses musculades, etc.). Una recuperació també duta a terme gràcies a diferents excavacions arqueològiques, especialment a Roma –van sorgir de la terra, a principis del segle xvi, l’Apol·lo de Belvedere, la Domus Aurea o el Laocoont–. Aquesta ideologia també va ser encoratjada pel cercle de l’Acadèmia neoplatònica de Marsilio Ficino, a Florència, particularment a la segona meitat del segle xv, quan autors com Cristoforo Landino van fer edicions comentades de Virgili o Horaci.

3.La pintura mitològica. De la figura a l’escena

Atès que aquest mòdul s’ocupa de la iconografia clàssica, no pròpiament de mitologia, hem considerat oportú fer-vos alguns advertiments sobre quins problemes comporta la seva anàlisi, sobre com va sobreviure des de l’Antiguitat fins als nostres dies i, a més, quins són alguns gèneres artístics o èpoques en els quals aquest fet és més evident.
Se sol dir que identificar els textos il·lustrats en una imatge és un dels objectius principals de la iconografia. Òbviament cada cas és particular, però heu d’esforçar-vos a buscar el text o els textos que van inspirar una determinada obra d’art de temàtica mitològica. Si bé, igual que succeeix en els altres treballs de recerca històrica, per resoldre els trencaclosques de la iconografia cal un cert bagatge de coneixements bàsics. El que us hem ofert fins aquí ha estat un repertori de fonts escrites i una sèrie d’eines metodològiques i nocions sobre la pervivència dels temes i motius clàssics a la història de l’art. A partir d’ara, us descobrirem molts altres casos on això va tenir lloc, entre l’Antiguitat i l’Edat Moderna, en els quals s’exemplifiqui la interacció entre forma i contingut o el problema de la pervivència de les imatges, a fi d’entendre per què es va donar i el seu significat.
Sembla raonable parlar de diversos «nivells de significat» que es relacionen amb les tasques de descriure, analitzar i estudiar les imatges d’acord amb els temes que il·lustren, identificant-les i classificant-les en un espai, una cultura i un temps, amb l’objectiu de perfilar-ne l’origen i l’evolució. Podem agafar com a exemple el cas de Cupido, atès que el nen alat, armat amb un arc i fletxes, és una figura molt familiar en la cultura popular occidental i qualsevol espectador el pot reconèixer fàcilment (6) .
(6) Gombrich dedica tot un capítol al significat que enclou aquesta divinitat, i fa una anàlisi de l’escultura memorial a Lord Shaftesbury i el seu Eros (Àngel de la Caritat Cristiana) de Piccadilly Circus, a Londres. Us recomanem la lectura de: Gombrich, E. (1983). Imágenes simbólicas. Estudio sobre el arte del Renacimiento (pàg. 13 i següents). Madrid: Alianza.
No obstant això, Eros (literalment ‘amor’), a Grècia, és descrit a principis del segle VI aC com el fill d’Afrodita i divinitat de l’amor, representat com un jove alat, no com un nen.
Figura 10. Eros Farnesi, segle ii dC. Escultura romana en marbre blanc. Museu Arqueològic Nacional de Nàpols. Es tracta d’una còpia restaurada d’un original hel·lenístic o romà, que es correspon amb el tipus de l’Eros Centocelle –trobat pel pintor escocès G. Hamilton a Centocelle (Roma) a la fi del segle xviii, conservat actualment als Museus Vaticans–, caracteritzada per representar el déu en l’adolescència.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Eros_type_Centocelle_MAN_Napoli_Inv6353_n01.jpg
Cal esperar l’Hel·lenisme per convertir Eros en un nen de tres o quatre anys, capritxós i desvergonyit, armat amb un arc i fletxes, de vegades també amb una torxa. Aquesta imatge, esbossada ja a principis del segle iii aC, tindrà un èxit enorme els segles següents, en què erotes de mida petita o amorets es representen jugant sols o en companyia d’altres personatges mitològics, especialment d’Afrodita.
Fins aquí ens hem ocupat de desxifrar el tema o assumpte d’una figura, o més pròpiament, d’una representació figurativa, és a dir, la forma d’un ésser animat. Per descriure’l cal fixar-se en el seu sexe –home, dona, hermafrodita–, edat –nen, jove o vell–, posició –dempeus, sedent, jacent, etc.–, caracterització o trets fisonòmics i indumentària. Una part accessòria –però fonamental– de la imatge és l’atribut que ajuda a caracteritzar, de manera precisa, una figura, humana o divina, ja que sense l’atribut la figura perd o veu alterat el seu significat.
Per exemple, l’escultura de l’Eros Farnesi (figura 10), o qualsevol altra de semblant inspirada en el tors de l’Eros Centocelle, té un significat representacional o primari –un jove alat– que ens remet a una divinitat en concret, el déu Eros, gràcies a la correcta identificació dels seus atributs: un fragment d’arc que porta a la mà esquerra i un carcaix enganxat al suport, que ens desvetllen, per tant, un significat secundari o convencional en tant que representació d’un personatge mitològic concret.
Altres vegades, el déu Eros es converteix en un mer atribut, en caracteritzar la deessa Afrodita, a qui acostuma a acompanyar, especialment a l’art romà. A Roma, Cupido o Amor no va aconseguir mai el lloc d’una divinitat independent amb culte propi, per aquest motiu no se li dediquen imatges significatives, amb excepció dels grups d’erotes o amorets que apareixen a les escenes més variades.
Figura 11. Venus i Cupido, I-II dC (només el cos és antic; el cap i Cupido van ser refets en la restauració de principis del segle xvii). Escultura romana en marbre blanc. Museu del Louvre, París.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Venus_and_Cupid,_Louvre,_MR_386#/media/File:Venus_and_Cupid,_Louvre,_MR_386.jpg
Quan hi ha més d’una figura es pot parlar de grup; a més, si la figura o un grup de figures estan desenvolupant una acció, llavors tenim una escena. Aquestes poden ser de diferents tipus, d’acord amb la seva temàtica, tipologia o estructura, però també segons la seva finalitat, gairebé sempre narrativa, és a dir, que «explica una història». Ara bé, pocs dels exemples esmentats fins ara es podrien classificar dins d’aquesta categoria. Les imatges de culte solitàries i autònomes es podrien classificar dins del que entenem per imatge tematicodescriptiva, en tant que representen un estat de la natura, sense referència a un espai o temps concrets.
Per tant, la imatge pot ser descriptiva o narrativa. Aquesta última està conformada per un conjunt d’elements relacionats entre si que representen un fet i es refereixen a una història. Per tant, la seva finalitat és narrar successos reals o imaginaris, que tenen lloc en un marc temporal i espacial concret i d’acord amb un ordre cronològic. Encara que com a fragmentació de la realitat representada és només una descripció –un accident en el relat– o narració parcel·lada.
La pintura de temàtica mitològica pot ser considerada part del conjunt de la pintura narrativa, en què l’escena representada «explica una història». De fet, la història de l’art occidental ha conreat sempre la relació ancestral entre la imatge narrativa i el relat literari.
A continuació recorrerem a escenes preses de la pintura del Renaixement, una època en què es creia que la tasca més gran i més enginyosa que podia portar a terme un pintor era justament la de pintar «històries». I és així que conèixer la història, el discurs o el tema narratiu d’una pintura es fa essencial en la formació de qualsevol estudiant d’història de l’art.
Però els estudis d’iconografia clàssica no són un simple joc d’identificacions visuals: figura-déu/personatge mitològic-atribut, sinó quelcom molt més complex. Cal saber com i per què es va triar aquest tema per a aquest lloc i quines implicacions comporta aquesta elecció.
Prenguem, per exemple, una de les parets de la Sala d’Amor i Psique del Palau del Te (Màntua), un fresc creat per Giulio Romano entre 1526 i 1528. L’escena que ens interessa particularment és aquella en què es representa Venus banyant-se, en companyia de Mart –a l’art grec clàssic els seus atributs usuals eren un casc crestat i una llança; casc i cuirassa apareixen a terra, a l’angle inferior esquerre.
Figura 12. Giulio Romano, El bany de Venus i Mart (Adonis?), 1526-1528. Pintura al fresc. Sala d’Amor i Psique, Palau del Te, Màntua.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giulio_Romano_-_Venus_and_Mars_Bathing_-_WGA09568.jpg
El bany de Venus és un tema tractat freqüentment a l’escultura clàssica –també de vegades associat al seu naixement, a la imatge de Venus sorgint de l’ona i l’escuma de Xipre–, amb exemples tan cèlebres com la Venus de Cnidos o Cnídia (h. 360 aC) de Praxíteles. Posteriorment es va convertir en assumpte habitual de la pintura d’època moderna des del segle xvi. Una «excusa» perfecta perquè els pintors poguessin representar figures femenines nues o en l’acte de despullar-se eludint possibles censures per part de les autoritats religioses.
Giulio Romano va representar Venus i el seu amant durant el bany, assistits per petits amorets, davant la presència del déu Cupido, que es representa com un jove alat, armat amb un carcaix de fletxes i amb l’arc als seus peus. Però segons Gombrich, la font literària d’aquest assumpte s’amaga no en els mitògrafs clàssics sinó en la Hypnerotomachia Poliphili (1499) de Francesco Colonna. Traduïda com El somni de Polifil, es tracta d’una obra mestra de l’«art del llibre», il·lustrat amb més d’un centenar de gravats en fusta al·lusius, majoritàriament, a la mitologia clàssica.

«Cap al final de la Hypnerotomachia [capítol 24], els amants [Polia i Polifil] es troben en un jardí sagrat dedicat a Venus. Al centre hi ha un sarcòfag o pila de marbre amb relleus que commemoren un succés que havia tingut lloc en aquest mateix indret: Venus havia pres un bany enmig d’un roser i havia sortit corrent descalça en ajuda d’Adonis, que era atacat pel gelós Mart. S’havia punxat el peu amb l’espina d’una rosa i la seva sang, recollida per Cupido en una petxina, havia transformat la rosa en la flor vermella que nosaltres coneixem» (Gombrich, E. H. (1983). Imágenes simbólicas (pàg. 108). Madrid: Alianza).

Figura 13. «Jardí i font de Venus», xilografia. Il·lustració de Colonna, Francesco (1499). Hypnerotomachia Poliphili (pàg. 373). Venècia. Exemplar digitalitzat de la Biblioteca Nacional d’Espanya (INC/1324), Biblioteca Digital Hispànica.
Font: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000024346&page=1
Doncs bé, Giulio Romano devia haver pres el gravat que il·lustra la font i sepulcre de Venus a l’edició d’El somni de Polifil i s’hi va inspirar per decorar una de les parets de la Sala d’Amor i Psique. Vegeu com el sarcòfag o pila de marbre s’adorna amb relleus que expliquen una història d’acord amb una sèrie de tècniques narratives que els artistes del Renaixement van anar adquirint de l’art del passat –elements iconogràfics que podrien ser fàcilment intel·ligibles, la posició frontal (estàtica) o de perfil (activa), el llenguatge gestual, etc.– per poder expressar en imatges els seus relats. D’esquerra a dreta, com si es tractés d’un còmic on no hi ha fronteres físiques entre les vinyetes, veiem, a l’extrem esquerre, el bany de Venus, que s’ha interpretat com un acte de purificació. A continuació, Venus surt de l’aigua, corrent, i es punxa el peu amb l’espina d’una rosa; a la dreta, de l’altre costat de la rodella o medalló, veiem Mart atacant Adonis (7) .
(7) Al principi, Adonis era el déu de la vegetació. La seva llegenda estava unida al canvi de les estacions, tal com la va resumir Apol·lodor. Pel que sembla, era summament bell, fins al punt que la deessa Afrodita se’n va enamorar. Depenent de les fonts consultades, no queda clar si va ser l’ofesa Persèfone la que va persuadir l’amant gelós d’Afrodita, Ares, perquè dugués a terme el seu assassinat, o va ser mort per un senglar salvatge. Segons Ovidi, Venus va fer brollar la flor de l’anemone de cada gota de sang abocada per Adonis. Versions posteriors van anar ampliant la llegenda. Així, per exemple, gràcies als Ovidis moralitzats i al Roman de la Rose (h. 1280) de Jean de Meung –una de les obres literàries més llegides de l’Edat Mitjana–, es va difondre un tema que va tenir bastant d’èxit: el de Venus ferint-se el peu i envermellint la rosa.
Giulio Romano va representar aquest relat recorrent a la narració sinòptica, és a dir, la que combina diferents episodis d’una història en una sola composició, sense unitat de temps ni d’espai (figura 14). L’escena, doncs, correspon a un moment impossible, que no podria captar una càmera: Mart persegueix Adonis i Venus corre per agafar-lo, al mateix temps que ella trepitja alguna cosa. Conegut ja el text, resulta fàcil identificar, en aquesta escena, el petit Cupido als peus de Venus i Mart, que porta a la mà la rosa vermella tenyida amb la sang de la deessa de l’Amor.
La narració es compon, per tant, d’una successió d’episodis. En contraposició al sinòptic, que acabem de descriure, podem referir el tipus monoescènic, que descriu un moment determinat d’una història que té unitat de temps i espai (escenari). Equival, doncs, a la «foto fixa» d’un moment particular del relat.
Figura 14. Giulio Romano, Mart perseguint Adonis, 1526-1528. Pintura al fresc. Sala d’Amor i Psique, Palau del Te, Màntua.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Giulio_Romano_-_Mars_Chasing_Adonis_from_Venus’s_Pavilion_-_WGA09569.jpg

4.Com llegir una «història». El programa

Quan Giulio Romano va construir i va decorar el Palau del Te entre 1524 i 1534 per a Federico II Gonzaga, duc de Màntua, se li va indicar, segons sembla, que seleccionés per al seu cicle de frescos temes relacionats amb el simbolisme dinàstic de la família Gonzaga. Entre aquestes «històries» es va concedir un lloc especial a la imatge del mont Olimp. Així ocupa, per exemple, el centre del sostre de la Sala dels Gegants, les pintures al fresc dels quals representen la gigantomàquia o caiguda dels gegants.
Figura 15. Giulio Romano, Júpiter i els déus de l’Olimp, 1532-1534. Pintura al fresc. Sala dels Gegants, Palau del Te, Màntua.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sala_dei_Giganti,_Palazzo_del_T%C3%A8,_Mantua#/media/File:Giulio_Romano_-_Vault_-_The_Assembly_of_Gods_around_Jupiter%27s_Throne_-_WGA09556.jpg
També els banquets de l’Olimp tenen el seu lloc: la Sala d’Amor i Psique, que va ser pintada íntegrament per Giulio Romano i alguns dels seus millors assistents entre 1526 i 1528. Va ser en aquesta gran sala destinada a festes i recepcions on es va dur a terme, el 1530, el famós banquet ofert a l’emperador Carles V en la seva primera visita a Màntua i en el transcurs de la qual va imposar a Federico Gonzaga el títol de duc. Els temes dels frescos s’inspiren en L’ase d’or d’Apuleu (segle ii dC), una novel·la de l’Antiguitat que narra, entre altres històries, les peripècies de Psique i les dificultats que ha de superar per casar-se amb Cupido (Amor). La decoració es distribueix entre la volta i la part superior de les parets. És aquí on va ser pintat el Banquet nupcial d’Amor i Psique, El bany de Mart i Venus, així com la gegantina i solitària figura de Polifem, que domina tot el conjunt i que tractarem més endavant (8) .
Es pot suposar que l’objectiu de la iconografia és identificar els textos il·lustrats en una imatge mitològica o profana i que la missió d’un manual d’iconografia és ensenyar com fer-ho. De fet, l’exemple de la història de Venus i Mart semblava dirigir-se a aquest fi. Però, des dels estudis pioners de Panofsky, també entenem per iconologia «la reconstrucció d’un programa més que la identificació d’un text concret (9) ».

4.1.Estudi de cas

El programa mitològic de la Galeria del Palau Farnese (Roma)
L’encàrrec d’aquest conjunt de frescos prové de la família Farnese, vinculada amb el papat des del segle xiii, que va arribar a ocupar el soli pontifici amb Alexandre Farnese el 1534, conegut com Pau III. Fruit de l’ascens d’aquesta família va ser la construcció del palau, en què van participar diversos arquitectes de primera fila com Antonio da Sangallo (1514-1546), Miquel Àngel (1546-1547) i Vignola (1547-1573). En aquest palau, a inicis del segle xvii, coincidint amb la celebració del matrimoni entre el duc Ranuccio Farnese i Margarita Aldobrandini, celebrat el mes de maig de l’any 1600, es va decidir decorar al fresc la galeria principal de l’edifici, prenent com a lema el topos «Omnia vincit amor» (l’amor tot ho venç), sentència extreta de les Bucòliques de Virgili.
La intenció era mostrar diversos models de conducta que la parella havia de tenir en compte abans i durant el seu matrimoni; per això, la majoria de les escenes tracten dels «amors i desamors dels déus» i entronquen, doncs, amb el gènere de la mitologia moralitzada. Quan «llegiu» cada escena no heu d’oblidar que aquest era el propòsit, la gènesi del programa, allò que van tenir present els artistes i clients a l’hora d’encarregar les diferents pintures de les quals estava compost el conjunt.
Entre 1597 i 1600 Annibale Carracci, un dels màxims exponents del classicisme bolonyès i fundador de l’Accademia degli Incamminati, ajudat pel seu germà, també pintor, Agostino, van iniciar les tasques del disseny del conjunt. Entre 1600 i 1604 es van aturar els treballs i tots dos van marxar a Parma. Quan van reprendre les tasques decoratives de la galeria el 1605 van comptar amb l’ajuda de diversos dels seus alumnes de l’acadèmia referida. Entre ells podem esmentar artistes barrocs excelsos com Francesco Albani, il Domenicchino, Paolo Lanfranco o Guido Reni.
Figura 16. Annibale i Agostino Carracci, Galeria del Palazzo Farnese, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: http://www.artehistoria.com/v2/jpg/CAF16309.jpg

4.2.Com llegir un conjunt

Les maneres d’enfrontar-se a un programa iconogràfic són molt diverses. Si recordeu, les obres, habitualment, es llegeixen d’esquerra a dreta i de dalt a baix, com si es tractés d’un llibre. El problema ve quan ens trobem amb un conjunt tan complicat com el de la Galeria Farnese, on hi ha un «caos» aparent en la distribució de les escenes que ens pot dificultar l’anàlisi. Tenim diferents possibilitats abans de fer un estudi individual de cadascuna de les escenes representades i hem de tenir clar quin ordre seguim amb la finalitat que la lectura sigui comprensible; fins i tot recomanem que a la introducció de qualsevol reconstrucció d’un programa s’indiqui quina ha estat la manera de fer.
Habitualment el que s’intenta és agrupar les escenes per tipologies formals, és a dir, mirar quines presenten una forma i/o composició similar perquè això vol dir que estan relacionades i que la seva anàlisi s’ha de fer conjuntament. A la volta de la galeria tenim dotze tipologies formals que seran les que ens marcaran l’aproximació al significat i l’ordre d’estudi. Cal tenir en compte, a més, que algunes d’aquestes tipologies pot ser que no tinguin cap significat i que siguin elements decoratius, fet que també cal indicar a la seva interpretació.
Una vegada distribuïdes les escenes dins d’aquestes tipologies formals, per fer un bon estudi del conjunt s’hauria d’anar tipologia a tipologia, analitzar les concomitàncies en l’estructura i composició i, amb això, complir els objectius del nivell preiconogràfic. A cadascuna hi hauríem de buscar les fonts visuals i textuals entenent quin valor tenien en el moment de la seva concepció i quin significat li donen els germans Carracci. I ja, finalment, fer un estudi conjunt per entendre per què aquests artistes van seleccionar aquestes escenes i no unes altres, advertits ja, per endavant, que és un programa vinculat amb unes esposalles. Per fer-ho cal estudiar el context històric en el qual van ser concebudes, el coneixement de les fonts que poguessin tenir els clients i artistes i quines persones havien de ser les receptores d’aquest programa. D’això en parlarem a l’última part de l’anàlisi. Ara, com a mostra, analitzarem algunes de les pintures esmentades perquè conegueu els temes mitològics exposats i com els hauríem d’analitzar.
Hèrcules i Íole
Figura 17. Annibale i Agostino Carracci, Hèrcules i Íole, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Hercules_and_Iole_-_Annibale_Carracci_-_1597_-_Farnese_Gallery%2C_Rome.jpg?uselang=es
Aquesta escena ens serveix per a tornar a parlar de la importància de les fonts textuals i visuals. Per començar, caldria indicar que l’estatuària clàssica és fonamental per a entendre la concepció de l’anatomia humana en els tipus físics dels Carracci i que escultures com la de l’Hèrcules Farnese en seria un exemple. Fixeu-vos en aquesta representació del mateix heroi pintada al segle xvii i en el marbre que hem il·lustrat a continuació (vegeu la figura 18). És evident que els artistes es van basar en la peça clàssica per definir-ne l’anatomia. També en el cos de la bruixa Íole veiem reminiscències d’altres autors anteriors com Ticià, tal com succeïa a l’escena anterior, a causa de la sensualitat i voluptuositat de les formes.
Figura 18. Glicó (còpia de l’obra de Lisip), Hèrcules Farnese. Segle iii dC. Marbre. Museu Arqueològic Nacional, Nàpols.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hercules_Farnese_3637104088_9c95d7fe3c_b.jpg
Pel que fa a les fonts textuals, en aquest cas, els Carracci es van basar en dos textos clàssics, un de molt proper en el temps, vinculat amb aquest Renaixement del paganisme esmentat. Ens referim a la Jerusalem Alliberada (10) de Torcuato Tasso (1575) i a un altre d’anterior, l’Ars Amatoria d’Ovidi. També cal indicar que les proeses d’Hèrcules s’han de reconstruir a partir de la lectura de molts clàssics de l’Antiguitat, que ens van narrant amb deteniment els seus treballs i la seva vida; no tenim una sola obra on es compilin totes.
(10) Aquesta obra es tracta d’un poema èpic construït en vint cants que tracta el setge de Jerusalem durant la primera croada. Va tenir molt d’èxit durant el període de la Reforma Catòlica i durant l’amenaça de l’Imperi otomà a les costes cristianes perquè representava la victòria del cristianisme davant del paganisme. L’estil ens remet als textos d’Homer i Virgili. En aquest cas el tema d’Hèrcules està vinculat amb el setge esmentat, atès que, segons les llegendes conservades, aquest heroi va anar fecundant la majoria de les princeses dels pobles que habitaven l’Antic Continent mentre feia els seus treballs. Per aquest motiu monarquies com els Àustries o els Borbons l’inclouen a la seva genealogia mítica. Si recordeu com és l’escut d’Espanya, hi veureu dues columnes, que es refereixen a un dels treballs d’Hèrcules, la separació de les muntanyes d’Abyla i Calp, que van crear l’estret de Gibraltar. Amb això els monarques espanyols dignifiquen la seva família vinculant-la a un dels personatges que millor representa la bona conducta, la força i la intel·ligència.
Hèrcules, fill de Zeus i la mortal Alcmena, és un dels herois més importants de l’Antiguitat clàssica. És el paradigma de la virilitat, de la força, coratge, orgull i vigor sexual. Hi ha nombrosos relats mitològics sobre la seva figura però els que heu de conèixer amb més deteniment són els vinculats als dotze treballs. Es poden reconstruir a partir de diversos textos d’autors clàssics com Homer, Hesíode, Psino de Lindos o Pisandre de Camiros. L’origen d’aquests treballs està vinculat amb l’assassinat que va perpetrar contra la seva dona i fills a causa d’un atac de bogeria provocat per Hera, esposa de Zeus, que sempre el va perseguir per ser fill bastard del seu marit, Zeus. Després de despertar d’aquest atac, l’heroi grec es va sentir avergonyit i va tractar de buscar consol davant d’aquest assassinat tan atroç. Va anar a l’oracle de Delfos on la sibil·la li va indicar que per curar la seva ànima havia de complir deu treballs disposats per Euristeu, un dels seus enemics més grans.
Una vegada finalitzades aquestes tasques, que detallarem a continuació, Hera va convèncer Euristeu que dues les havia fet amb l’ajuda del seu nebot Iolau i que no eren vàlides, per la qual cosa Hèrcules va haver de fer dos treballs extra. Aquests van ser: matar el lleó de Nemea i despullar-lo de la seva pell, assassinar l’hidra de Lerna, capturar la cérvola de Cerinea, capturar el porc senglar d’Erimant, netejar els estables d’Augies en un sol dia, matar els ocells de l’Estímfal, capturar el toro de Creta, robar les egües de Diomedes, robar el cinturó d’Hipòlita, robar el bestiar de Gerió, robar les pomes del jardí de les Hespèrides i, finalment, capturar Cèrber i treure’l dels inferns. Aquests dotze treballs han estat representats en nombroses ocasions, i de les diferents victòries que va escometre va anar configurant la seva iconografia. Per aquest motiu el podem veure representat amb la maça amb la qual va assassinar l’hidra o amb la pell del lleó de Nemea.
Centrant-nos en l’escena en si, explica el mite que aquest heroi va estar tres anys sota l’encanteri d’Íole, una bruixa que vivia en una illa. Durant aquest temps, aquesta dona el va tenir a la seva mercè, obligant-lo a filar, a tocar música, etc. Es va triar aquesta escena al palau perquè representa el poder de l’amor i el seu encanteri. És tan fort el seu valor que curiosament els personatges s’han intercanviat els seus atributs. Íole porta la maça i la pell del lleó de Nemea, mentre que Hèrcules fa sonar la pandereta i porta un tèxtil delicat sobre el cos. L’home ha abandonat les seves tasques a causa de l’embruixament de la dona.
Aquesta escena ens ha semblat interessant per demostrar que no heu d’analitzar els personatges individualment, ja que si intentem buscar a les fonts clàssiques quins déus o herois porten una pandereta i quines dones una pell de lleó, seria una tasca complicada i cauríem en un error interpretatiu. El més important és fixar-se en el conjunt d’atributs i buscar als textos clàssics alguna representació que encaixi amb el que estem visualitzant, conèixer la història i el perquè d’aquest intercanvi d’elements iconogràfics entre Hèrcules i Íole. Com hem indicat en pàgines precedents, els estudis de mitologia no es resumeixen en una identificació automàtica a través de diferents atributs i qui els porten, sinó de quelcom més complex, on la mateixa història narrada a les fonts esmentades pot modificar la distribució dels elements a analitzar.
Júpiter i Juno
Figura 19. Annibale i Agostino Carracci, Júpiter i Juno, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Jupiter_and_Juno_-_Annibale_Carracci_-_1597_-_Farnese_Gallery%2C_Rome.jpg?uselang=es
Aquesta escena està extreta de la Ilíada d’Homer (Llibre XIV, pàg. 314-316 i 328). Hi veiem representat Júpiter al costat de la seva esposa, Juno (filla gran de Cronos i Rea), que sofreix les infidelitats incessants del seu marit. Per això demana a Venus que la faci desitjable al seu espòs. La deessa de l’amor li dóna una cinta perquè se la lligui sota el pit i, així, pugui atreure el seu marit. Sota els efectes d’aquest embruixament Júpiter la mira amb desig, assegut a la vora del llit. Ell ha quedat tan seduït que el llamp li cau a terra i l’àguila apareix representada amb un gest de contrarietat en entendre que el déu suprem ha abandonat les seves obligacions a causa de l’embruixament. A més, la finalitat de Juno és aconseguir distreure el seu marit mentre, a traïció, una sèrie de divinitats olímpiques ajudaven els troians a la guerra, desobeint les seves ordres, que eren conservar la neutralitat. Si us hi fixeu, l’eix central de la pintura és la mateixa cinta donada per Venus així com la mà de Júpiter posseint Juno, tot això envoltat en una ambientació que ens recorda la pintura veneciana de Ticià o el colorisme de Correggio.
En aquesta escena podem veure representats, a més, els principals atributs de tots dos déus. Just darrere de l’esposa de Zeus podeu veure un paó. És un símbol solar –relacionant les plomes obertes de l’animal amb la forma de l’astre– vinculat amb la fecunditat, de la qual Juno és la protectora. D’altra banda, en el cas del seu marit veiem representats els seus dos atributs principals: el llamp i l’àguila. El primer està vinculat al seu paper de déu del firmament i dels agents atmosfèrics. Amb el llamp mantenia l’ordre i la justícia al món. Un significat similar tindrà l’àguila, l’animal que controla els cels. D’altra banda, no oblidem, com indiquem en capítols precedents, que Júpiter es va transformar en aquest animal per posseir Ganimedes en un dels seus arravataments amorosos.
Podríem dir que el fet que els artistes facin tan visibles els atributs de tots dos déus en aquesta escena, així com el llaç que serveix per a l’embruixament de Júpiter, és a causa de la claredat que els Carracci volen donar a l’escena, provinent d’un fragment de la Ilíada, font essencial de moltes de les representacions d’aquest cicle pictòric, que dóna coherència al conjunt. De nou, el poder de l’embruixament i les males arts de les dones hi apareixen representats.
Polifem enamorat i furiós
En aquest cas farem un estudi conjunt de dues escenes que es troben enfrontades als costats menors de la galeria: el Polifem enamorat i el furiós, ja que mostren l’inici i la fi d’una acció i han de ser llegides conjuntament per entendre’n el significat.
Figura 20. Annibale i Agostino Carracci, Polifem enamorat i Polifem furiós, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annibale_Carracci,_Farnese_Ceiling_%28South_Side%29.png?uselang=es
Com hem indicat, es tracta de dues escenes que estan situades als extrems de la galeria, una davant de l’altra. La font textual utilitzada és l’obra de les Imatges de Filòstrat. Polifem, fill de Neptú i de la nimfa Toosa, el més cèlebre dels ciclops, és reconegut per tenir un sol ull i un gran nas. Una de les seves característiques principals és, a més, ser considerat un dels màxims devoradors d’homes, tal com descriu Hesíode a la seva Teogonia. A les pintures de la Farnese es representa com s’enamora de Galatea, una nereida, que també va ser representada per Rafael a la Farnesina –El triomf de Galatea és un fresc pintat per Rafael entre 1510 i 1511 en la Vila Farnesina, a Roma–, mentre la veu al lluny solcant el mar, sobre una petxina tirada per dofins i tritons. Polifem fa sonar un instrument musical per atreure-la. Com veieu, la música té un valor fonamental en l’amor, tal com va succeir a la història d'Orfeu i Eurídice –els encants i els efectes del poder musical d'Orfeu li permetran sortir-se'n en la davallada als inferns, que és potser el mite més conegut d'aquest personatge, en què tractarà de retornar la vida a la seva esposa morta–. Enlluernada per la música, Galatea agafa les brides per frenar i quedar a prop de Polifem, ajudada per Zèfir, déu del vent, perquè amb els seus vestits agitats per l’aire arriba fins a ell. De tota manera l’enamorament sobtat és efímer, ja que la història no acaba bé, com es representa a la segona escena del conjunt.
Quan Galatea s’hi apropa veu Polifem i el seu aspecte monstruós, el rebutja i es lliura al bell pastor Acis, que es trobava per allí a prop. Polifem, pres de la ira, aixafa Acis amb una roca que arrenca de la muntanya. Els Carracci representen a la perfecció els dos moments culminants: el de l’encant musical que atreu Galatea i l’altre, més tràgic, quan Polifem llança violentament la pedra mentre els dos amants fugen espaordits uns moments abans de la tragèdia, cosa que converteix la composició en la més dinàmica del conjunt. Per aconseguir aquest sentiment de tragèdia els artistes es basen en diferents fonts visuals que hi ajuden, com ara el Tors del Belvedere –és un fragment de l'estàtua d'un nu masculí signat per l'escultor Apol·loni d'Atenes, descobert a la ciutat de Roma a principis del segle XVI–, d’una banda, o per representar la bellesa ideal se centren en els frescos de Rafael de la Farnesina (vegeu les figures 21 i 22, a continuació).
Una de les claus per a identificar el ciclop és que apareix pintat amb un sol ull, amb la seva maça, eina habitual de la batalla –que comparteix amb altres personatges com Hèrcules– i amb la seva musculatura exuberant. Més complicat és identificar Galatea més enllà de per la cort marina que l’acompanya, en ser filla de Neptú. Una vegada més, l’estudi dels atributs ha de ser completat amb l’anàlisi pròpia de les llegendes mitològiques amb la finalitat d’entendre i identificar què és el que apareix representat.
Figura 21. Estudi comparatiu: entre la imatge de Galatea dels Caracci i El triomf de Galatea, un fresc pintat per Rafael, h. 1510 i 1511. Vila Farnesina, Roma.
Figura 21. Estudi comparatiu: entre la imatge de Galatea dels Caracci i El triomf de Galatea, un fresc pintat per Rafael, h. 1510 i 1511. Vila Farnesina, Roma.
Figura 22. Estudi comparatiu: entre les anatomies de Polifem, dels Caracci, i el Tors del Belvedere, del segle i dC, conegut a Roma des del segle xv. Museus Vaticans, Roma.
Figura 22. Estudi comparatiu: entre les anatomies de Polifem, dels Caracci, i el Tors del Belvedere, del segle i dC, conegut a Roma des del segle xv. Museus Vaticans, Roma.
Pan i Diana
Figura 23. Annibale i Agostino Carracci, Pan i Diana, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Carracci%2C_Annibale_-_Hommage_to_Diana_-_1597-1602.jpg?uselang=es
Situat a l’eix central de la galeria, veiem representat Pan, un dels sàtirs més importants de la mitologia grega, vinculat amb el pasturatge, la fertilitat i la sexualitat masculina, en estar dotat d’una gran apetència sexual i el seu costum de perseguir les nimfes pels boscos. Formava part, a més, del festeig de Dionís/Bacus. Per identificar-lo ens hem de centrar en dos aspectes: el primer, que la meitat del seu cos és de cabra i no d’ésser humà, i el segon, més important, vinculat a una altra història que apareix representada a la galeria, que porta una siringa, instrument musical de vent format per canyes.
La representació de Pan amb aquest instrument està relacionat amb un passatge de les Metamorfosis d’Ovidi (Llibre I, pàg. 688-711), on s’explica que Pan es va enamorar de la nimfa Sirinx (o Siringa), la qual, per no cedir als seus desitjos, va sol·licitar quan anava a ser violada pel sàtir que la transformessin en un canyar. Pan, pres de la suavitat del tacte d’aquestes canyes i en record per l’atracció sentida, va decidir construir un instrument musical, conegut com siringa, que el va acompanyar en totes les seves aventures.
Per la seva banda, veiem representada Diana, una de les deesses virginals més cruels, germana d’Apol·lo. Pan decideix cridar l’atenció de Diana oferint-li un floc de llana blanca. Podem identificar la deessa gràcies a la mitja lluna que decora el seu cabell i a l’arc, per la seva tasca de caçadora. Ella queda corpresa per la seva suavitat, si bé no arriben a culminar l’acte sexual. Aquesta història ve narrada a les Geòrgiques de Virgili (Llibre III, pàg. 391-392) i està vinculada als dons de l’amor, en relació amb l’intercanvi de béns que els esposos Ranuccio i Margarita anaven a fer en el seu matrimoni.
Mercuri i Paris
Figura 24. Annibale i Agostino Carracci, Mercuri i Paris, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Paris_and_Mercury_-_Annibale_Carracci_-_1597_-_Farnese_Gallery%2C_Rome.jpg?uselang=es
En aquest mateix eix central ens trobem amb una escena que ja hem explicat en epígrafs anteriors. Es tracta del moment en el qual Mercuri dóna a Paris la poma llançada per la més bella de les deesses per la Discòrdia a les noces de Tetis i Peleu. Com indiquem, aquí es va iniciar la Guerra de Troia en triar Venus perquè atorgués l’amor d’Helena, que va ser raptada i va iniciar la batalla entre troians i grecs, fruit del qual van néixer altres representacions mítiques amoroses que hem anat narrant al cicle dels Farnese. Òbviament, en aquest cas els atributs que ens ajuden a reconèixer els personatges són la vara de pastor i el gos, símbol de la fidelitat, que acompanyen Paris; la poma de la Discòrdia, clau de la història, i, en el cas de Mercuri, els seus turmells i casc alat. Però, d’altra banda, si recordeu, el màxim atribut d’aquest déu era el caduceu, una espècie de ceptre, moltes vegades circumdat per serps. Us heu de fixar que, en aquest cas, s’ha canviat per una trompeta. Aquest fet s’ha volgut relacionar amb l’inici de la guerra que suposa l’elecció de Venus; és com si Mercuri fes sonar la fanfara que dóna inici al combat. Així doncs, de nou, veiem un canvi en els elements iconogràfics que defineixen els personatges, si bé el casc i els turmells alats ens donen la clau per a la identificació.
Bacus i Ariadna
Figura 25. Annibale i Agostino Carracci, Bacus i Ariadna, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Rome_Palazzo_Farnese_ceiling_Carracci_frescos_04.jpg?uselang=es
Aquesta escena és la més gran i complexa des del punt de vista compositiu i iconogràfic de tot el conjunt. Tradicionalment s’ha interpretat com el triomf de Bacus i Ariadna, com si es tractés d’un festeig nupcial, però, com veurem, altres autors opinen que s’hi representa, més aviat, el triomf de la unió de l’amor sacre i del profà.
Com sabeu, la lectura d’una obra d’art sempre s’ha de fer d’esquerra a dreta. Al lateral apareix el déu Bacus sedent sobre el seu carro, ricament ornamentat amb motius clàssics, tirat per tigres, animal relacionat amb Orient, procedència mítica d’aquest déu. Podem identificar aquest personatge mitològic, a més de pel seu festeig, perquè porta entre les mans un carràs de raïm, com a origen del vi, i per la corona de fulles d’heura que decora el seu cap.
Al seu costat apareix Ariadna, coronada per dotze flames. En aquest sentit, heu d’anar amb cura a l’hora d’interpretar qui hi és representada. En la iconografia cristiana, una dona entronitzada o dempeus amb dotze estrelles que li envolten el cap representaria la Immaculada Concepció; per aquest motiu hem de tenir present en quins gèneres ens estem movent per a fer una interpretació correcta. En aquest cas, la corona és un regal nupcial lliurat per Bacus a la seva estimada. Aquesta va ser feta per Hefest-Vulcà i se la relaciona amb la constel·lació de l’aurora boreal.
Ariadna és la filla del rei de Creta, Minos, i de Pasífae. La seva història, al principi, està relacionada amb l’heroi mitològic Teseu, que va necessitar la seva ajuda per guanyar en la lluita contra el Minotaure a l’illa de Creta i sortir victoriós del laberint creat pel pare d’aquesta princesa. Teseu, a canvi de les seves recomanacions, li va prometre el seu amor i la seva companyia eterna, cosa que no va complir, atès que una vegada aconseguit el seu objectiu, la va abandonar a l’illa de Naxos mentre la seva promesa estava dormint. Ariadna no va tenir ocasió de lamentar gaire temps l’abandó del seu estimat, perquè molt ràpidament va aparèixer Bacus conduint un carro tirat per tigres i envoltat del seu festeig de sàtirs, mènades i Silè, i li va proposar matrimoni.
Ariadna, a més, apareix representada dues vegades en aquesta escena. En una cantonada, adormida, tal com la va deixar Teseu, i, a la part oposada, com indiquem, al festeig de Bacus. La identifiquem en aquest primer cas no per posseir cap atribut, sinó per la mateixa història i, sobretot, per les relacions formals entre totes dues figures, és a dir, els pintors han reproduït de manera gairebé idèntica les seves faccions en sengles representacions perquè l’espectador les pugui identificar.
Els bocs que tiren el carro d'Ariadna, part habitual del festeig bàquic, són símbol del desenfrenament i la luxúria, dues de les característiques típiques de les festes organitzades per aquest personatge mitològic on anaven, per exemple, els sàtirs, que com indiquem a l’escena de Pan i Diana, empraven bona part del seu temps a intentar violar les nimfes. Per conèixer el significat dels animals, encara que sigui una font d’origen tardoantiga o medieval, podeu acudir als coneguts Fisiòlegs o Bestiaris, on s’explica el valor simbòlic de cadascun d’ells.
En aquest festeig apareix representat un altre personatge important en la mitologia clàssica. Es tracta de Silè. Fill de Pan i una nimfa (o segons altres fonts, nascut de les gotes de sang d’Urà quan va ser mutilat per Cronos), és un habitual a les celebracions de Bacus. Sempre és descrit i representat molt lleig, amb el nas camús i una gran panxa. També apareix molt sovint, com ara, cavalcant un ase, perquè estava sempre tan borratxo, perquè la resta de personatges que l’envoltaven no li deixaven tenir la copa buida, que no podia ni mantenir-se dempeus. A causa de la seva «addicció» al vi, apareix sempre coronat amb fulles d’heura, que tenen valor curatiu de la ressaca, però, com veieu, físicament s’assembla molt poc a Bacus, que també porta aquest atribut, però que se’l reconeix molt més esvelt i jove, a més que mai munta un ase com en el cas de Silè. Perquè pugueu focalitzar millor la manera en què aquest personatge apareix representat, i, amb això, distingir-lo de Bacus, us incloem una pintura de José de Ribera, pintor barroc nascut a Xàtiva però que va viure la major part de la seva vida a Roma, que, amb una cronologia una mica posterior, va representar Silè embriac als seus quadres.
Figura 26. Detall del festeig de Bacus on apareix Silè embriac (anterior).
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Rome_Palazzo_Farnese_ceiling_Carracci_frescos_04.jpg?uselang=es
Figura 27. José de Ribera, Silè embriac, h. 1626. Oli sobre llenç. Museu de Capodimonte, Nàpols.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Sileno_ebrio#/media/File:Sileno_borracho.jpg
D’altra banda, tornant a l’assumpte representat a l’escena principal, com hem indicat anteriorment, no tots els autors opinen que el que s’hi celebra sigui el matrimoni entre Bacus i Ariadna, tal com s’ha descrit. Investigadors com Silvia Ginzburg (11) afirmen que el tema del conjunt és el triomf de la unió de l’amor celeste amb l’amor terrè, entenent que el personatge ficat al llit a la dreta de la composició és la Venus terrestre enfront de la qual està sent coronada la Venus celeste, i no pas Ariadna, com hem comentat. De fet, opina que per aquest motiu es va triar aquesta escena com la principal de tota la galeria, perquè les esposalles de Ranuccio Farnese i Margarita Aldobrandini eren la culminació d’aquests dos tipus d’amor. Tot això demostra com malgrat trobar «pistes» a través dels atributs iconogràfics tradicionals que ens ajudin a identificar els personatges, alguns investigadors prefereixen no fer una lectura de cada escena, sinó buscar un significat de conjunt de tots els motius representats al programa iconogràfic, i per aquest motiu fan aquest tipus d’interpretacions. No és fàcil dilucidar si Ginzburg té raó, encara que aporta diverses proves documentals, que analitzarem a les conclusions, però, d’entrada, us recomanem que la solució més objectiva és interpretar a través de les «proves» que ens van deixant els artistes, basant-se en les fonts clàssiques, ja que aquestes estan basades en el pes de la tradició i en la conformació dels tipus iconogràfics.
Per concloure, simplement cal indicar, en el pla formal, que els Carracci es basarien en diversos sarcòfags clàssics, amb una forma de fris similar, a l’hora de reproduir aquesta escena.
Perseu i Andròmeda
Figura 28. Annibale i Agostino Carracci, Perseu i Andròmeda, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Perseus_and_Andromeda_-_Annibale_Carracci_and_Domenichino_-_1597_-_Farnese_Gallery%2C_Rome.jpg?uselang=es
Perseu es tracta d’un semidéu, fill de Dànae i Júpiter. És un dels herois més importants del panteó hel·lènic, recordat per la gesta de tallar el cap a Medusa, que convertia en pedra a tothom qui li mirava la cara, envoltada de serps. Per dur a terme aquesta gesta va comptar amb l’ajuda d’Hermes, que li va regalar Pegàs, el cavall alat que aquí els Carracci representen, o d’Atenea, que li va deixar un mirall per a reflectir a Medusa la seva pròpia cara.
En aquesta escena es mostra com Perseu salva Andròmeda de les urpes d’un ésser monstruós. La font textual seria, de nou, les Metamorfosis d’Ovidi (Llibre IV, pàg. 665-739). En aquest text es narra com l’heroi grec es va trobar amb aquesta princesa, filla dels reis Cefeu i Cassiopea (representats al marge dret), perquè fos devorada per un monstre marí enviat per Posidó com a càstig a la seva mare, que s’havia vanat de ser més bella que les Nereides. Perseu va quedar enamorat d’Andròmeda i va decidir alliberar-la, lluitant contra aquest monstre. En aquest cas, els Carracci –amb l’ajuda d’un dels seus deixebles més il·lustres, Il Domenichino– van decidir introduir un altre canvi iconogràfic. A la narració d’Ovidi la lluita es produeix amb una espasa, i aquí l’element que utilitza l’heroi per vèncer-lo és el mateix cap de la Gorgina. Per què? Ho entendrem quan analitzem l’escena que continua aquest passatge, just a la paret oposada.
Perseu i Fineu
Figura 30. Annibale i Agostino Carracci, Perseu i Fineu, h. 1600. Pintura al fresc. Palau Farnese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Perseus_and_Phineas_-_Annibale_Carracci_and_Domenichino_-_1597_-_Farnese_Gallery%2C_Rome.jpg?uselang=es
Després de la seva gran gesta, Perseu és casat amb Andròmeda, però enmig de les seves noces, irromp Fineu, rei de Tràcia, i els seus guerrers, que reclamaven el dret del traci a casar-se amb la filla dels monarques, amb qui els seus pares havien aparaulat les noces. Llavors s’inicia un combat cruent entre Perseu i els seus amics i la cort de Fineu. Per sortir victoriós de la contesa l’heroi grec treu del sarró el cap de Medusa i petrifica, amb ella, tots els seus enemics. Ara entenem per què els Carracci van decidir modificar les fonts clàssiques a la seva representació de les escenes: van voler donar al cap de la malèvola Medusa un significat positiu; es converteix en el veritable símbol de la victòria de l’amor, que derrota tots aquells que s’oposen a la seva consumació. Per tant, es tanca el cicle pictòric amb el lema de Virgili: «Omnia vincit amor», el topos general de l’obra dels pintors bolonyesos. Una vegada més, com indiquem, la modificació dels atributs exposats, en aquest cas a les Metamorfosis d’Ovidi (Llibre V, pàg. 1-45 i 207-235), tenen com a valor augmentar el missatge que volen transmetre a través dels seus frescos, conduir l’espectador a un significat específic i fer-lo sentir perplex per la variació dels elements iconogràfics. En aquest sentit us heu de fixar en aquestes variacions per comprendre tot allò que hi apareix representat.

4.3.Conclusió

Per concloure amb l’estudi d’aquest programa hem d’exposar, encara que sigui breument, el significat del conjunt. Això no és gens fàcil, ja que no existeix unanimitat per part dels investigadors sobre per què es trien totes aquestes escenes. Autors com Dempsey (12) opinen que si bé es pot entendre com una successió d’advertiments sobre la bona i la mala manera de procedir amb l’amor, els Carracci van ser summament eròtics i lascius a l’hora de pensar i projectar el programa. D’altra banda, altres investigadors com Silvia Ginzburg (13) no veuen res lasciu o deshonest en el conjunt, entenent que si fos així, segurament haurien estat censurades per part dels estaments més rigoristes de l’Estat Pontifici. A més, aquesta autora, per poder entendre per què es va triar el lema d’«Omnia vincit amor» i alguna de les escenes esmentades, ens remet a alguns textos coetanis a la seva realització i que van estar vinculats amb els receptors del programa, atès que, si ho recordeu, havíem dit que havien estat pintats per les noces de Ranuccio Farnese amb Margarita Aldobrandini. Ginzburg remarca la publicació de l’obra de Melchiorre Zoppio, amic d’Agostino Carraggi, titulada La Montagna Circea, que va veure la llum a Bolonya el 1600 en ocasió de la visita de l’esposa a aquesta ciutat. S’hi parla de la relació de guerra i pau entre l’amor celeste i el terrè, l’amor virtuós i l’amor viciós, idees que apareixen repetidament a la galeria amb raptes i enamoraments i que concorda, a més, amb el platonisme imperant a la Roma del moment.
A més, l’obra literària citada està basada, principalment, en les Metamorfosis d’Ovidi, igual que la major part dels frescos, la qual cosa encara els relaciona més. Així doncs, aquestes pintures i la peça literària, segons Ginzburg, representen que mitjançant les noces de Ranuccio i Margarita es posa fi al domini de l’amor terrè –més sexual– i comença l’equilibri entre aquest i el diví, exemplificats tots dos per Venus a la Galeria i per les escenes d’Eros i Ànteros en la lluita per la palma de la victòria.
Per confirmar això, la investigadora també es basa en una obra similar, redactada el 1614 per Jacopo Cicognini per les noces de Michele Peretti i Anna Maria Cesi, on es recullen els mateixos arguments que el text de Zoppio i el programa dels Farnese. Amb això, i intentant resumir tot el que s’ha exposat fins ara, el programa iconogràfic intenta mostrar la importància de la filosofia clàssica en l’educació de la societat moderna. La recuperació de diverses escenes vinculades amb l’amor, sacre i profà, terreny i celeste, no són més que advertiments per als esposos que es casaran, i entronquen, per tant, amb aquesta mitologia moralitzada que hem exposat als paràgrafs anteriors.
Mitjançant l’anàlisi d’aquest conjunt us hem volgut demostrar la importància de conèixer les fonts textuals a l’hora d’identificar les deïtats que apareixen representades, la seva possessió i coneixement per part dels artistes i/o clients, així com la seva actualització amb altres textos coetanis. A més, ens ha servit perquè entenguéssiu que cal no només un estudi individualitzat de cadascuna de les escenes, sinó de la seva relació amb la resta, i que la seva distribució en el programa pictòric mai no és casual, ja que gràcies a detallar la seva col·locació podem entendre algunes narracions que s’hi desenvolupen.
El món de la mitologia és un dels més apassionants i necessaris a l’hora d’interpretar les pintures. És imprescindible desenvolupar un ull analític i sintètic alhora quan t’enfrontes al seu estudi. Res no és casual, tot té una explicació, bé en els textos o en altres representacions artístiques, tant en pintura com en escultura, que es van donar anteriorment. No només cal conèixer Ovidi Virgili, així com l’ús que dels seus escrits es va fer a l’Antiguitat i al món modern per entendre el programa iconogràfic, sinó també com aquests déus s’han anat representant al llarg de la història fixant-se en les modificacions dels tipus iconogràfics, atès que hem de centrar els nostres esforços en els elements que es modifiquin per trobar la clau interpretativa.

Bibliografia

Bialostocki, Jan (1972). Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona: Barral.
Dempsey, Charles (1995). Annibale Carracci, the Farnese Gallery. Roma / Nova York: G. Braziller.
Elsner, Jas (1998). Imperial Rome and Christian triumph: the art of the Roman Empire AD 100-450. Oxford: Oxford University Press.
Elvira Barba, M. A. (2008). Arte y mito. Manual de iconografía clásica. Madrid: Silex.
Furlotti, Barbara; Rebecchini, Guido (2008). The art of Mantua: power and patronage in the Renaissance. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
García Gual, Carlos (1992). Introducción a la mitología griega. Madrid: Alianza, 2006.
Ginzburg, Silvia (2000). Annibale Carracci a Roma. Gli affreschi di Palazzo Farnese. Roma: Donzelli.
Gombrich, Ernst H. (1972). Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento. Madrid: Debate, 2001.
Harrauer, C.; Hunger, H. (2008). Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona: Herder.
Martínez de la Torre, Cruz i altres (2010). Mitología clásica e iconografía cristiana. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
Panofsky, Erwin (1975). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid: Alianza.
Panofsky, Erwin (1985). Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza.
Warburg, Aby (2005). El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid: Alianza, Ed. de Felipe Pereda.
Woodford, Susan (2002). Images of Myths in Classical Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.
Zanker, Paul (1989). Augusto y el poder de las imágenes. Madrid: Alianza, 1992.